Visie

Leef & Ontmoet staat voor de ontmoeting met jezelf, met God en je medemens. Ik geloof dat we zijn bedoeld om te leven vanuit vrijheid. En dat betekent dat alles wat je voelt, denkt en gelooft er is en mag zijn. Dat er groei en verandering mogelijk is vanuit de aanvaarding dat je mag zijn, met alle levenservaringen die je hebt opgedaan, al je talenten, worstelingen en tekorten.

Een verhaal wat mij inspireert is het verhaal van Jezus bij de bron in Sichem. Er komt een vrouw bij de put, ze komt op het heetst van de dag want ze wil niemand ontmoeten. Ze leeft met schaamte en veroordeling. Bij de put ontmoet ze Jezus. Hij vraagt haar om water voor Hem te putten. Jezus belooft haar levend water, waardoor ze nooit meer dorst zal krijgen.

Wat geweldig dat Jezus haar niet veroordeelt, in tegenstelling tot mensen die dat in haar leven wel deden. Hij nodigt haar uit haar leven te delen, eerlijk te zijn en genade te ontvangen.

Leef & Ontmoet is een plek waar je mag komen zoals je bent.